Programski moduli za

Trgovinu

CJELOVITA RJEŠENJA

Pomno osmišljen i optimalno dizajniran sadržaj programskih rješenja, namijenjenih realizaciji i kontroli poslovnih operacije Veleprodaje, Maloprodaje te automatizaciji pripreme i distribucije roba, predstavlja učinkovit i efikasan alat kako za izvođenje korisničkih operacija tako i za upravljanje poslovnim rezultatima trgovačkih subjekata. Modularan pristup DIVENTA ERP-a omogućuje konfiguraciju rješenja prema potrebama, veličini i kategorijama korisnika.

Adresa

Ćira Carića 3
20000 Dubrovnik

Društvene mreže